Idź do

Przedwiośnie, pierwsze roztopy i odzywające się nocą puszczyki to niechybne znaki, że zbliża się jedna z najciekawszych nocy w Polsce. Po raz kolejny Słowiński Park Narodowy zaprasza do udziału w ogólnokrajowej akcji „Noc Sów”. Również w tym roku wydarzenie realizowane w naszym Parku odbędzie się aż trzykrotnie, w trzech różnych lokalizacjach: