Idź do

Komisja Konkursu na wykonanie grafiki Słowińskiego Parku Narodowego oceniła i wybrała spośród 12 prac zwycięskie projekty. Nagrody przyznano:

1. miejsce – Anna Iwanicka

2. miejsce – Ewelina Gowin-Hrynkiewicz

3. miejsce – Jacek Dymitrowicz.

Komisja postanowiła dodatkowo wyróżnić pracę Pana Kamila Kwiatkowskiego. 

Ze względu na wysoki poziom wykonania wszystkich projektów i sposób ujęcia walorów naszego Parku, Komisja postanowiła nagrodzić drobnymi upominkami również Autorów pozostałych prac.

Wszystkim Autorom bardzo dziękujemy, Laureatom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych Konkursach organizowanych przez Słowiński Park Narodowy.