Idź do

W Słowińskim Parku Narodowym odbyła się w dniach 23-26 maja 2024 r. XVI Konferencja Dipterologiczna „Biologia i Systematyka Muchówek” i XLII Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Wydarzenie to było współorganizowane przez Słowiński Park Narodowy. Konferencja składała się z następujących części:

- część edukacyjna – terenowa wycieczka entomologiczna na temat muchówek dla lokalnych przewodników turystycznych, mieszkańców okolicznych gmin, pracowników parków narodowych i krajobrazowych. Zajęcia miały na celu poszerzenie wiedzy i edukację społeczeństwa na temat entomofauny Pomorza, ze szczególnym uwzględnieniem muchówek,

- panel konferencyjny z wykładami o biologii i systematyce muchówek,

- badania terenowe prowadzone przez uczestników Konferencji, mające na celu poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy na temat bogactwa muchówek na terenie SPN. Grupa ta dotychczas była znana w Parku w bardzo niewielkim stopniu, do 2023 r. lista wynosiła niewiele ponad 200 gatunków z ok. 7 tys. znanych do tej pory w kraju. Badania prowadzone były na terenie O.O. Smołdzino, Smołdziński Las, Kluki, Rowy i Żarnowska, w różnorodnych ekosystemach – na wydmach, łąkach halofilnych i storczykowych, nad brzegiem rzeki Łupawy oraz jeziora Dołgie Wielkie i jeziora Gardno.

Współpraca pracowników parków narodowych i przedstawicieli świata nauki jest bardzo ważna i takimi działaniami chcemy ją wprowadzać w życie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Konferencji i współorganizatorom za wspaniałe święto nauki i czekamy na z pewnością bardzo interesujące wyniki badań terenowych.