Idź do

Wysokość opłat za wstęp do Parku

Bilety obowiązują od 1 maja do 30 września na wybranych szlakach. Można je zakupić online lub w punktach kasowych przy szlakach płatnych.
Rodzaj biletu
Cena
Bilet normalny
9,00 zł
Bilet ulgowy *
4,50 zł
* Uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami tych osób, żołnierze służby czynnej, osoby dorosłe legitymujące się pisemnym zezwoleniem Dyrektora Parku na realizację zajęć edukacyjnych w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Parku, przewodnicy terenowi prowadzący grupę turystyczną
Rodzaj biletu
Cena
Bilet normalny
20,00 zł
Bilet ulgowy *
10,00 zł
* Uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami tych osób, żołnierze służby czynnej
Rodzaj biletu
Cena
Bilet normalny
38,00 zł
Bilet ulgowy *
19,00 zł
* Uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami tych osób, żołnierze służby czynnej
Rodzaj biletu
Cena
Bilet normalny
58,00 zł
Bilet ulgowy*
29,00 zł
* Uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami tych osób, żołnierze służby czynnej
Rodzaj biletu
Cena
Bilet normalny
110,00 zł
Bilet ulgowy*
55,00 zł
* Uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami tych osób, żołnierze służby czynnej

Wysokość opłat za wstęp do udostępnianych obiektów
Rodzaj biletu
Cena
Bilet normalny
16,00 zł
Bilet ulgowy *
12,00 zł
Bilet grupowy **
8,00 zł
Bilet dla posiadaczy KDR ***
1,00 zł
* Uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, nauczyciele, wychowawcy
** Osoby w grupach powyżej 10 osób
*** Członkowie rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U.2021 poz. 1744) posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny
Komunikat
Należy posiadać dokument uprawniający do ulgi
Rodzaj biletu
Cena
Bilet normalny
8,00 zł
Bilet ulgowy *
4,00 zł
Bilet dla posiadaczy KDR***
1,00 zł
Filia Muzeum SPN w Rąbce jest udostępniania do 1 stycznia do 31 grudnia wyłącznie dla grup minimum 10 osobowych, po uprzednim uzgodnieniu terminu, z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem, w godz. 9.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych  wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora.
Rodzaj biletu
Cena
Bilet normalny
24,00 zł
Bilet ulgowy*
14,00 zł
Opłata obejmuje:
  • wstęp do Parku,
  • wstęp do Muzeum SPN w Czołpinie,
  • wstęp na latarnię morską w Czołpinie.
Rodzaj biletu
Cena
Bilet normalny
30,00 zł
Bilet ulgowy*
18,00 zł
Opłata obejmuje:
  • wstęp do Parku,
  • wstęp do Muzeum SPN w Czołpinie,
  • wstęp na latarnię morską w Czołpinie,
  • wstęp na wieżę widokową na Rowokole.
Nie pobiera się opłaty za wstęp do parku narodowego lub za udostępnienie niektórych jego obszarów od:

1. dzieci w wieku do lat 7,  
2. osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody,  
3. uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia edukacyjne w Słowińskim Parku Narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Parku,
4. osób udających się do miejsca kultu religijnego na Rowokole w oddziale 113,  
5. osób udających się wyznaczonymi szlakami do wyznaczonych w Parku miejsc plażowania oraz na obszarze całej plaży,  
6. mieszkańców gmin: Główczyce, Łeba, Smołdzino, Ustka i Wicko na podstawie ważnego dokumentu poświadczającego stałe zamieszkanie na terenie jednej z wymienionych gmin,
7. członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U.2021. poz. 1744) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny. 

Osoby, które zgodnie z zarządzeniem nie wnoszą opłat lub wnoszą opłaty w określonej wysokości, bądź ich przedstawiciele ustawowi lub osoby upoważnione przez przedstawiciela ustawowego są zobowiązane do okazania dokumentu upoważniającego do zwolnienia.
Brak dokumentu, odmowa jego okazania lub odmowa pisemnego podpisania oświadczenia o spełnieniu wymaganego kryterium skutkuje poniesieniem opłaty w wysokości 100%.

Cennik za parkingi udostępnione na terenie SPN

Rodzaj biletu
Cena
Opłata jednodniowa - autobus, samochód osobowy z przyczepą
40,00 zł
Opłata jednodniowa - autobus do 15 miejsc
25,00 zł
Opłata jednodniowa - samochód osobowy *
20,00 zł
Opłata jednodniowa - motocykl, motorower
10,00 zł
* Opłata od godziny 18-tej (do zmierzchu) w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia
Komunikat
Opłata nie dotyczy pojazdów, których postój nie trwa dłużej niż 10 minut, celem wykonania manewru zawracania lub umożliwienia wyjścia/wejścia osób z/do pojazdu
Rodzaj biletu
Cena
Opłata jednodniowa - autobus, samochód osobowy z przyczepą
40,00 zł
Opłata jednodniowa - autobus do 15 miejsc
25,00 zł
Opłata jednodniowa - samochód osobowy *
20,00 zł
Opłata jednodniowa - motocykl, motorower
10,00 zł
* Opłata od godziny 18-tej (do zmierzchu) w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia
Komunikat
Opłata nie dotyczy pojazdów, których postój nie trwa dłużej niż 10 minut, celem wykonania manewru zawracania lub umożliwienia wyjścia/wejścia osób z/do pojazdu
Rodzaj biletu
Cena
Opłata jednodniowa - motocykl, motorower
5,00 zł
Opłata jednodniowa - samochód osobowy
10,00 zł
Opłata za wielokrotne parkowanie do 14 dni - samochód osobowy
70,00 zł
Opłata za wielokrotne parkowanie do 30 dni - samochód osobowy
120,00 zł
Komunikat
Opłata nie dotyczy pojazdów, których postój nie trwa dłużej niż 10 minut, celem wykonania manewru zawracania lub umożliwienia wyjścia/wejścia osób z/do pojazdu.
Rodzaj biletu
Cena za 1h
Opłata maksymalna za każdą rozpoczętą godzinę postoju - rower (jednośladowy, wielośladowy)
3,00 zł
Opłata maksymalna za każdą rozpoczętą godzinę postoju - autobus, samochód osobowy z przyczepą, pojazd wolnobieżny powyżej 15 miejsc
14,50 zł
Opłata maksymalna za każdą rozpoczętą godzinę postoju - autobus do 15 miejsc, pojazd wolnobieżny do 15 miejsc
11,00 zł
Opłata maksymalna za każdą rozpoczętą godzinę postoju - samochód osobowy
9,00 zł
Opłata maksymalna za każdą rozpoczętą godzinę postoju - motocykl, motorower
4,50 zł