Idź do

Czasowy zakaz amatorskiego połowu ryb na odcinku rzeki Łeby od wypływu z jeziora Łebsko do granicy Słowińskiego Parku Narodowego.

W związku z zarybieniem rzeki Łeby rybami łososiowatymi oraz w nawiązaniu do punktu 17 „Regulaminu amatorskiego połowu ryb w śródlądowych wodach Słowińskiego Parku Narodowego” (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2023 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie amatorskiego połowu ryb w Słowińskim Parku Narodowym) wprowadzony zostaje całkowity zakaz połowu ryb na odcinku rzeki Łeby od wypływu z jeziora Łebsko do granicy Słowińskiego Parku Narodowego od dnia 4 kwietnia do dnia 24 kwietnia 2024 roku. 
Zakaz wprowadzono zarządzeniem nr 15/2024 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 02 kwietnia 2024 r. w sprawie czasowego zakazu amatorskiego połowu ryb w wodach SPN. 

Jednocześnie informujemy, że czasowy zakaz amatorskiego połowu ryb na terenie Słowińskiego Parku Narodowego na rzece Łupawie w Rowach zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Schody na Rowokół zamknięte!

Informujemy, że nie jest możliwe przejście schodami na wzgórze Rowokół. Prosimy o korzystanie z trasy alternatywnej, zgodnie z poniższą mapką - wejście od strony Smołdzina.