Idź do

Biblioteka Słowińskiego Parku Narodowego

Studenci zamierzający korzystać z księgozbioru Biblioteki w ramach prac licencjackich lub magisterskich proszeni są o dostarczenie zaświadczenia z Uczelni potwierdzającego pisanie przez nich pracy. 
Zbiory Biblioteki SPN zawierają ponad 6 tysięcy pozycji inwentarzowych i są to przede wszystkim publikacje dotyczące Słowińskiego Parku Narodowego, zarówno pozycje monograficzne, popularno-naukowe, artykuły, jak i prace doktorskie, habilitacyjne, magisterskie. W skład księgozbioru wchodzą również przewodniki turystyczne i wycinki prasowe o Parku. 
W swoim zasobie Biblioteka posiada również zbiory dotyczące szeroko rozumianej tematyki przyrodniczej, Parków Narodowych polskich i zagranicznych, edukacji przyrodniczej i monitoringu przyrodniczego, a także obszarów Natura 2000. Znajdują się w niej też zbiory specjalne, na które składają się kasety video, płyty CD i DVD.

Zasoby biblioteczne udostępniane są codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
 

Gromadzimy następujące wydawnictwa o tematyce przyrodniczej

Wydawnictwa ciągłe o tematyce przyrodniczej

1. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody – kwartalnik
2. Przegląd Przyrodniczy
3. Chrońmy Przyrodę Ojczystą
4. Studia i Mat. CEPL Rogów.

Archiwalne numery następujących wydawnictw ciągłych:

1. Acta Botanica Cassubica
2. Słupskie Prace Przyrodnicze (kontynuacja Słupskich Prac Matematyczno-Przyrodniczych)
3. Słupskie Prace Geograficzne
4. Przegląd Zoologiczny
5. Wiadomości Ekologiczne
6. Notatki Ornitologiczne
7. Acta Ornithologica
8. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią
9. Leśne Prace Badawcze (kontynuacja Prac Instytutu Badawczego Leśnictwa)

Czasopisma

1. Czasopisma obecnie prenumerowane - Przyroda Polska, Ptaki Polski, Las Polski, Wiedza i Życie, Świat Wiedzy, Echa Leśne, National Geographic, Dzikie Życie, Komunikaty Rybackie.

2. Czasopisma otrzymywane od Parków Narodowych i innych instytucji - Puszcza Kampinoska, Wigry, Morena, Szczeliniec, Roczniki Bieszczadzkie, Tatry, Wydra, Powiat Słupski, Kurier Smołdziński, Ziemia Słupska.

Biblioteka Słowińskiego Parku Narodowego

Smołdzino, ul. Bohaterów Warszawy 1A

sekretariat@slowinskipn.pl

codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Kontakt – 59 8489117 lub 59 8117204 w.117

(zalecamy kontakt dzień przed przyjazdem)