Idź do

Numery alarmowe

112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
601 100 100 – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
999 – Pogotowie Ratunkowe

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Słowińskiego Parku Narodowego

59 848 91 23
515 672 260


Jeśli znajdziesz fokę na plaży w Słowińskim Parku Narodowym…

Dyrekcja Słowińskiego Parku Narodowego

59 81 17 204
81 17 339

Stacja Morska im. Prof. Krzysztofa Skóry
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

(58) 675 08 36 
601 88 99 40