Idź do

FOTOGRAFIE

W Słowińskim Parku Narodowym obowiązują opłaty za udostępnianie zdjęć z zasobów archiwum do jednorazowej publikacji. Opłata za 1 zdjęcie wynosi 250,00 zł.
Nie pobiera się opłaty za udostępnianie fotografii lub filmu z archiwum Parku od:

- Ministerstwa właściwego do spraw Środowiska i jednostek podległych
- urzędów gmin Główczyce, Łeba, Smołdzino, Ustka i Wicko i podległych im jednostek do jednorazowej publikacji o charakterze niezarobkowym, mającej na celu upowszechnianie informacji o wartościach przyrodniczo-kulturowych Słowińskiego Parku Narodowego
-  danego podmiotu zewnętrznego (osoby fizycznej lub prawnej) za udostępnienie w danym roku kalendarzowym 1 fotografii wizerunkowej Parku (wybranej przez Park), opisanej wg schematu: autor_nazwa obiektu.jpg., do jednorazowej publikacji o charakterze edukacyjnym, mającej na celu upowszechnianie informacji o wartościach przyrodniczo-kulturowych Słowińskiego Parku Narodowego. Fotografia będzie wysyłana wyłącznie w formie elektronicznej (email).