Idź do
Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Szczegółowych informacji o programie praktyk w Słowińskim Parku Narodowym można uzyskać pod numerem telefonu 59 8117204 oraz adresem mailowym sekretariat@slowinskipn.pl.  Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe niezbędne przy organizacji praktyki studenckiej są dostępne w poniższych załącznikach: