Idź do
SZANOWNY DARCZYŃCO!

Słowiński Park Narodowy działa w oparciu o Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 8h ust. 2 pkt. 2) tej Ustawy jednym ze źródeł dochodu parków narodowych mogą być darowizny.
Środki z darowizn Słowiński Park Narodowy przeznacza na bieżące cele i zadania:
- ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt,
- ochronę siedlisk przyrodniczych,
- działalność edukacyjną,
- utrzymanie infrastruktury turystycznej.
Informujemy, iż w tym celu uruchomiliśmy specjalne konto bankowe, na które przyjmujemy darowizny wspomagające naszą działalność. Darowizny te  mogą wspierać konkretne działania, związane są m.in. z ochroną przyrody i edukacją. Wpłat można dokonywać bezpośrednio na wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, wskazując cel wpłaty podany powyżej:
Nr konta: 15 1130 1121 0006 5599 6620 0025
Odbiorca: Słowiński Park Narodowy
Adres: Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino
Tytuł wpłaty: "darowizna na …"
Bardzo prosimy, wesprzyj nasz Park finansowo!

Darowizny mogą być przekazane anonimowo, jednak miło nam będzie jeśli na naszej stronie internetowej, będziemy mogli podziękować konkretnym Darczyńcom (po uzyskaniu ich zgody na upublicznienie danych). Osoby fizyczne lub prawne, które w związku z przekazaniem darowizny na rzecz Słowińskiego Parku Narodowego potrzebują zawrzeć w tym celu umowę, proszone są o kontakt mailem na adres: sekretariat@slowinskipn.pl  ub tel.: (+48) 59 811 72 04.

Informujemy, że nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego, dlatego nie ma możliwości odpisania darowizny od podatku – 1.5%.

Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego