Idź do
Cały obszar Słowińskiego Parku Narodowego jest udostępniony do fotografowania, filmowania i nagrywania dźwięków. Do poruszania się poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi potrzebne jest jednak uzyskanie zgody dyrektora Parku.
na szlaku turystycznym
300 zł
poza szlakiem turystycznym
2500 zł
poza szlakiem turystycznym wykonanych w trakcie sesji fotograficznej trwającej nie dłużej niż 3 dni, z zastrzeżeniem, że wyboru autora zdjęć i tematyki z uwagi na swoje potrzeby dokonuje Park
300 zł
Rodzaj zezwolenia
Opłata
na szlaku turystycznym
300 zł
poza szlakiem turystycznym
2500 zł
na szlaku turystycznym
4000 zł
poza szlakiem turystycznym
6000 zł
przygotowanie i demontaż planu zdjęciowego tzn. sprzętu, dekoracji, oświetlenia itp. poza dniami realizacji zdjęć
2500 zł
Rodzaj zezwolenia
Opłata
na szlaku turystycznym
5000 zł
poza szlakiem turystycznym
8000 zł
wykonanie dokumentacji zdjęciowej/technicznej dla potrzeb przyszłej realizacji filmowej
1000 zł
przygotowanie i demontaż planu zdjęciowego tzn. sprzętu, dekoracji, oświetlenia itp. poza dniami realizacji zdjęć
2500 zł
sprzęt, dekoracje, oświetlenie, zwierzęta na planie filmowym, grupa techniczna powyżej 10 osób w dniach realizacji zdjęć
2000 zł
Rodzaj zezwolenia
Opłata
o ładowności do 3,5 tony
500 zł
o ładowności powyżej 3,5 tony
2000 zł