Idź do

Filia Muzeum SPN w Rowach

Rowy, ul. Parkowa 1

Została udostępniona do zwiedzania w dniu 25 maja 2001 roku, jako element obchodów 35-lecia SPN. Ekspozycja pod nazwą "Plaża - cztery pory roku" poświęcona jest przeobrażeniom, jakim nieustannie podlega ten przybrzeżny piaszczysty obszar. W gablotach zaprezentowano sezonową, związaną z porami roku, różnorodność ekosystemu plaży, a szczególnie zmienność gatunkową awifauny. Podświetlane plafony ze zdjęciami i opisami obrazują dynamikę procesów i zjawisk przyrodniczych zachodzących na plaży w ciągu całego roku.
Regulamin udostępniania Filii Muzeum SPN w Rowach 

1. Filia Muzeum SPN w Rowach udostępniana jest przez cały rok: 
- od 1 września do 30 czerwca od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora Parku, w godz. 9.00 – 14.00 – wyłącznie w ramach zamawianej oferty edukacyjnej
- od 1 lipca do 31 sierpnia – codziennie w godz. 9.00–17.00, biletów nie sprzedaje się na pół godz. przed zamknięciem obiektu. 
2. Filia Muzeum SPN w Rowach jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób z dysfunkcją ruchu. 
3. Za wstęp do Filii Muzeum SPN w Rowach pobierane są opłaty. 
4. Zakupienie biletu traktowane jest jako akceptacja warunków niniejszego regulaminu. 
5. Ogranicza się do 50 osób wielkość grup zwiedzających obiekt, w tym grup młodzieży i dzieci wyłącznie z opiekunem. W obiekcie może się znajdować tylko jedna grupa zwiedzających. 
6. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy. 
7. Zabrania się: 
1) wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów, 2) palenia tytoniu i papierosów elektronicznych, 3) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, a także wejścia osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, 4) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika), 5) jedzenia i picia w obiekcie, 6) niszczenia wyposażenia, 7) użytkowania wyposażenia i infrastruktury niezgodnie z przeznaczeniem. 
8. Do Filii Muzeum SPN w Rowach nie będą wpuszczane osoby naruszające ład i porządek publiczny. 
9. Przebywający w obiekcie muszą bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag pracownika SPN, odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg zwiedzania obiektu. 
10. Słowiński Park Narodowy nie odpowiada za uszkodzenia ciała oraz inne szkody osobowe i materialne wynikające z naruszenia tego regulaminu i poleceń pracownika SPN

Obiekt częściowo przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Udostępnianie:


Od 1 września do 30 czerwca – (wyłącznie dla grup minimum 10 osobowych, po uprzednim uzgodnieniu terminu, z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem), w godz. 9.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych  wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora
Od 1 lipca do 31 sierpnia – codziennie w godz. 9.00 – 17.00.


Opłata za wstęp:

8,00 zł, 4,00 zł.

Biletów nie sprzedaje się na pół godz. Przed zamknięciem obiektu
 
W Filii prowadzone są zajęcia edukacyjne  w formie lekcji muzealnych trwających około 45 min (koszt: 50,00 zł).

Omawiane zagadnienia:

1.Zwierzęta i rośliny plaży.
2.Sezonowy aspekt plaży - wpływ pór roku na wygląd plaży oraz florę i faunę brzegu morskiego.

Rodzaj biletu
Cena
Normalny
8,00 zł
Ulgowy
4,00 zł
Zajęcia edukacyjne w formie lekcji muzealnych (ok. 45 min)
50,00 zł
Biletów nie sprzedaje się na pół godziny przed zamknięciem obiektu!

Filia Muzeum SPN w Rowach