Idź do
Przez obszar Słowińskiego Parku Narodowego przepływają dwie spławne rzeki – Łupawa oraz Łeba.

Łupawa

Odcinek szlaku kajakowego w granicach otuliny Słowińskiego Parku Narodowego oraz samego Parku ma długość około 16 km, zaś w granicach Słowińskiego Parku Narodowego - 7,5 km. Spływ dość łatwy,(nieliczne bystrza),  jednak przez liczne przenoski  może być uciążliwy. Szlak jest udostępniony przez cały rok, nie jest wymagane uzyskanie dodatkowych pozwoleń. Spływ najlepiej zacząć w Żelkowie lub przy moście drogowym między wsiami Stojcino a Siecie. W pierwszym wariancie płyniemy około 19 km, w drugim – około 12 km.
Uwaga! Przepłynięcie przez Jezioro Gardno do odcinka Łupawy uchodzącego w Rowach do Morza Bałtyckiego jest zabronione ze względu na objęcie wschodniej części Jeziora Gardno ochroną ścisłą, jak również niebezpieczne falowanie tafli jeziora!

19,0
Żelkowo, most drogowy, tuż za nim wysoki jaz ( 1,2 m ), najbezpieczniej wyciągnąć kajaki przed Mostem z prawej, wodujemy tuż 15 m za betonowym umocnieniem zastawki z prawej, drewniana kładka
18,2
jaz (0,4m), spławialny, wiosła wzdłuż kajaka, ewentualna przenoska z lewej
16,4
jaz (0,4m), spławialny, wiosła wzdłuż kajaka, ewentualna przenoska z lewej
12,1
most Stojcino
7,3
z lewej strony możliwe podejście na Rowokół niebieskim szlakiem, ok. 1 km
6,8
elektrownia Smołdzino, zawieszona nad rzeką lina ostrzegawcza z bojami, zakaz dopływania do elektrowni, dobijamy do prawego brzegu, ustawione tabliczki informacyjne. Wychodzimy na brzeg i przeciągamy kajaki w stronę elektrowni, po trzydziestu metrach wąska furtka, przechodzimy z kajakami przez park w stronę wyjścia na lewo około 100 metrów, idziemy chodnikiem mijając z lewej budynek elektrowni, tuż za ogrodzeniem skręcamy w lewo i dalej po trawie przeciągamy kajaki do rzeki, przed mostem drogowym, całkowita długość przejścia 300 metrów.
6,7
most, Smołdzino
6,4
kładka metalowa, płyniemy pod środkowym przęsłem
4,9
Człuchy, jaz (0,6m), niebezpieczny z silnym odwojem, przenoska z lewej 100 m
4,8
bystrze po zaniszczonym jazie, płyniemy środkiem
3,0
betonowy most, przy sztormowym wietrze miejsce odbioru kajaków, przed mostem po prawej
2,0
ujście Łupawy do Jeziora Gardno
0,00 plaża na terenie Surfcamp – Gardno

Opis na podstawie strony https://www.surfcamp-gardno.eu/rzeki,lupawa.html  

Łeba

Odcinek szlaku kajakowego w granicach Słowińskiego Parku Narodowego ma długość 3,5 km. Spływ łatwy, rzeka nadaje się na spływy rodzinne. Szlak jest udostępniony przez cały rok, nie jest wymagane uzyskanie dodatkowych pozwoleń. Spływ najlepiej zacząć ze stacyjki kajakowej koło wsi Poraj (przy moście drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 Słupsk-Wicko. gdzie rzeka wpływa na obszar otuliny Słowińskiego Parku Narodowego. Spływ należy zakończyć w stacyjce przy moście drogowym między wsiami Izbica i Gać. Płyniemy wówczas około 11 km.
Uwaga! Wpłynięcie na Jezioro Łebsko jest zabronione ze względu na objęcie ujściowego odcinka Łeby ochroną ścisłą, jak również niebezpieczne falowanie tafli jeziora!

Łupawa

Łeba