Idź do
Rodzaj biletu
Cena
Dorośli
8,00 zł
Uczniowie szkół i studenci
4,00 zł
Emeryci i renciści
4,00 zł
Osoby niepełnosprawne z opiekunem
4,00 zł
Nauczyciele, wychowawcy
4,00 zł
Nie pobiera się opłaty za wstęp do obiektów od:

1) dzieci w wieku do lat 7;
2) osób fizycznych odznaczonych: Orderem Orła Białego, Orderem Zasługi RP, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaka honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, wyróżnionych tytułem „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
3) osób fizycznych posiadających srebrną lub złotą Odznakę Turystyczną Miłośnika Latarń Morskich „BLIZA” – dotyczy tylko wejścia na Latarnię Morską w Czołpinie;
4) osób, które posiadają zezwolenie dyrektora Parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
5) mieszkańców gmin Główczyce, Łeba, Smołdzino, Ustka i Wicko na podstawie ważnego dokumentu poświadczającego stałe zamieszkanie na terenie jednej z wymienionych gmin;
6) członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2019 poz.1390 t.j. z późn. zm.) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny;
7) pracowników parków narodowych i członków ich rodzin za okazaniem legitymacji służbowej przez pracownika Parku narodowego lub innego dokumentu świadczącego o zatrudnieniu w parku narodowym.
Regulamin udostępniania latarni morskiej w Czołpinie 

1. Latarnia udostępniana jest cały rok, minimalnie w godzinach: 1.1. od 1 maja do 15 czerwca od 9:00 do 18:00 
1.2. od 16 czerwca do 31 sierpnia od 9:00 do 20:00 
1.3. od 1 września do 30 września od 9:00 do 18:00 
1.4. od 1 października do 30 kwietnia (wyłącznie dla grup minimum 10 osobowych, po uprzednim uzgodnieniu terminu z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem), od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora Parku w godzinach od 9:00 do 14:00. 

2. Za wstęp na latarnię pobierane są opłaty. 

3. Na 15 minut przed zamknięciem latarni biletów wstępu nie sprzedaje się. 

4. Zakupienie biletu traktowane jest jako akceptacja warunków niniejszego regulaminu. 

5. Ogranicza się do 10 osób wielkość grup zwiedzających, w tym grup młodzieży i dzieci wyłącznie z opiekunem. W obiekcie może się znajdować tylko jedna grupa zwiedzających. 

6. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy. 

7. Zabrania się: 

7.1. zrzucania z latarni wszelkich przedmiotów, 
7.2. wspinania na barierkę oraz wychylania przez barierkę tarasu widokowego, 
7.3. wspinania na elewację latarni, 
7.4. wykonywania napisów i rysunków na ścianach i innych elementach konstrukcji latarni, 
7.5. niszczenia sprzętu, 
7.6. palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, 
7.7. wprowadzania psów (nie dotyczy psów asystentów osób niepełnosprawnych), 

8. Na latarnię nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz naruszające ład i porządek publiczny. 

9. Niewskazane jest wchodzenie na latarnię osobom cierpiącym na lęk wysokości lub inne schorzenia, które mogą być przyczyną wypadku. 

10. Dzieci mogą zwiedzać latarnię wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

11. Przebywający na latarni muszą bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag osób uprawnionych do obsługi latarni, odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg zwiedzania obiektu. 

12. Słowiński Park Narodowy nie odpowiada za uszkodzenia ciała oraz inne szkody osobowe i materialne wynikające z naruszenia tego regulaminu i poleceń obsługi.