Idź do
Słowiński Park Narodowym posiada w swojej strukturze Muzeum Parku w Czołpinie z Filiami Muzeum zlokalizowanymi w Rowach i w Rąbce. Obiekty te dzięki wielu zróżnicowanym elementom ekspozycji prezentują przede wszystkim bogactwo przyrody Parku, ale także wartości kulturowe naszego Regionu.

Zapraszamy do ich zwiedzania przez cały rok, wejście jest płatne.

Grupy zorganizowane mogą zwiedzić muzeum indywidualnie lub skorzystać, po wcześniejszej rezerwacji, z usług pracownika Słowińskiego Parku Narodowego - tel. 59 848 91 33, przewodnika PTTK Słupsk – tel. 59 842 50 12 lub Lębork – tel. 692 828 174.
Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie wykonano w zabytkowej „Osadzie Latarników” z 1871 r., w skład której wchodzą dwukondygnacyjny budynek mieszkalny, stodoła, budynek inwentarski oraz budynki gospodarcze.
Ekspozycja prezentuje walory krajobrazu Wybrzeża Słowińskiego, tj. wartości przyrodnicze ukształtowane przez siły przyrody oraz wartości kulturowe stanowiące przejaw działalności człowieka. Pokazujemy jak położenie obszaru dzisiejszego Parku Narodowego w strefie brzegowej południowego Bałtyku ukształtowało nie tylko florę i faunę, ale także kulturę materialną i niematerialną Pomorza.

Strona projektu "„Nawigacja w Przyszłość – Muzeum Latarnictwa i Ochrony Wartości Przyrodniczo – Kulturowych Wybrzeża Słowińskiego jako nowoczesne narzędzie programu edukacji ekologicznej Słowińskiego Parku Narodowego”
Rodzaj biletu
Cena
dorośli
16,00 zł
uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, nauczyciele, wychowawcy
12,00 zł
osoby niepełnosprawne z opiekunem
12,00 zł
osoby w grupach powyżej 10 osób
8,00 zł
Nie pobiera się opłaty za wstęp do obiektów od:

1) dzieci w wieku do lat 7;
2) osób fizycznych odznaczonych: Orderem Orła Białego, Orderem Zasługi RP, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaka honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, wyróżnionych tytułem „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
3) osób fizycznych posiadających srebrną lub złotą Odznakę Turystyczną Miłośnika Latarń Morskich „BLIZA” – dotyczy tylko wejścia na Latarnię Morską w Czołpinie;
4) osób, które posiadają zezwolenie dyrektora Parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
5) mieszkańców gmin Główczyce, Łeba, Smołdzino, Ustka i Wicko na podstawie ważnego dokumentu poświadczającego stałe zamieszkanie na terenie jednej z wymienionych gmin;
6) członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2019 poz.1390 t.j. z późn. zm.) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny;
7) pracowników parków narodowych i członków ich rodzin za okazaniem legitymacji służbowej przez pracownika Parku narodowego lub innego dokumentu świadczącego o zatrudnieniu w parku narodowym.