Idź do
Ze względu na występowanie w Słowińskim Parku Narodowym rozległych terenów leśnych, w tym podmokłych, rozproszoną sieć osadniczą oraz drogową, udzielenie pomocy turystom w przypadku pobłądzenia jest znacznie utrudniona. Z tego względu należy poruszać się wyłącznie po znakowanych szlakach turystycznych i tylko od świtu, rozumianego, jako godzina przed wschodem słońca, do zmierzchu, rozumianego, jako godzina po zachodzie słońca, w okresie całego roku.

Szlaki na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego są możliwe do pokonania nawet dla turysty o przeciętnej kondycji fizycznej. Należy jednak pamiętać o tym, że powierzchnia wydm ruchomych (Wydma Łącka, Wydma Czołpińska) w słoneczną pogodę w sezonie letnim nagrzewają się do bardzo wysokich temperatur nawet, gdy temperatura powietrza oscyluje w granicach 20 stopni Celsjusza. Niesie to za sobą ryzyko odwodnienia, oparzeń słonecznych a w skrajnych przypadkach nawet udaru słonecznego! W związku z powyższym przygotowując się do wycieczki na wydmy należy wziąć odpowiedni zapas płynów, okrycie na głowę oraz krem/spray z wysokim filtrem SPF, (co najmniej 30). Warto również rozważyć zabranie ze sobą ubrania zakrywającego w całości nogi oraz ręce (spodnie z długimi nogawkami, koszula z długim rękawem) zalecane również do ochrony przed komarami i kleszczami. Zalecane jest zachowanie ostrożności, ponieważ na terenie Parku można spotkać żmije.

Awaryjne numery telefonów:

112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
59 848 91 23, 515 672 260 - Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Słowińskiego Parku Narodowego
Na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego wyznaczono jedno miejsce strzeżonej kąpieli – na 205. kilometrze wybrzeża Morza Bałtyckiego (przy Czerwonej Szopie), które funkcjonuje w sezonie letnim. Poza tym do plażowania udostępniono odcinek od granicy Parku w Rowach do 200 km. wybrzeża (2 km na wschód od zejścia czerwonym szlakiem turystycznym prowadzącym od Wydmy Czołpińskiej) oraz od granicy Parku w Łebie do miejsca położonego 300 m na zachód od zejścia szlaku czarnego do plaży w oddziale 2 (część zachodnia 185. Kilometra wybrzeża i cały 186 kilometr). Plaże te są niestrzeżone.

Wyznaczono również niestrzeżone miejsca do plażowania nad jeziorami Gardno (w miejscowości Gardna Wielka, lokalizacja na mapce poniżej)  oraz Łebsko (w miejscowości Żarnowska, lokalizacja na mapce poniżej) . 

W razie wypadków nad wodą, należy dzwonić pod numer 601 100 100 (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe).

Przepisy dla zwiedzających

1. Park udostępniany jest od świtu, rozumianego jako godzina przed wschodem słońca, do zmierzchu, rozumianego jako godzina po zachodzie słońca, w okresie całego roku.
2. Szczegółowe godziny udostępniania i odstępstwa od pkt. 1 zawarte są w niniejszym zarządzeniu oraz w odrębnych zarządzeniach dyrektora Parku.
3. Za udostępnianie Parku, niektórych jego obszarów lub obiektów pobierane są opłaty.
4. W okresie od 1 maja do 30 września obowiązują opłaty za wstęp do Obwodów Ochronnych Parku: Smołdziński Las, Rąbka, Rowy
5. Park można zwiedzać korzystając wyłącznie z oznakowanych szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych i turystycznych.
6. Uprawianie turystyki na terenie Parku, zwłaszcza wejście na szlak prowadzący na wydmy, wymaga przygotowania kondycyjnego, posiadania odpowiedniej wiedzy o trudnościach i zagrożeniach oraz posiadania ekwipunku do wędrówek. Decyzje dotyczące wejścia na teren Parku turysta indywidualny podejmuje samodzielnie i na własną odpowiedzialność, w oparciu o własne doświadczenie i ocenę warunków atmosferycznych, w przypadku grup zorganizowanych decyzja leży po stronie przewodnika.
7. Pojazdy mogą poruszać się wyłącznie po drogach publicznych i oznakowanych dojazdach do parkingów (nie dotyczy pojazdów upoważnionych).
8. Na terenie Parku obowiązują zakazy określone w art.15 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
9. Uprawianie rekreacji i turystyki dozwolone jest na wyznaczonych wodach Parku, na warunkach określonych przez dyrektora Parku.
10. Nie dopuszcza się używania modeli latających i statków powietrznych - dronów (bezzałogowych statków powietrznych) na terenie Parku z zastrzeżeniem pkt. 11 i 12.
11. W wyjątkowo uzasadnionych wypadkach podyktowanych prowadzeniem badań naukowych lub działań związanych z edukacją lub promocją Parku dyrektor może wydać indywidualne zezwolenie na użycie modeli latających i statków powietrznych - dronów (bezzałogowych statków powietrznych).
12. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 10 nie stosuje się w przypadku wykonywania lotów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, z bezpieczeństwem i obronnością państwa, ochroną granicy państwowej, ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego państwa lub poszukiwaniem i ratownictwem.
13. Dopuszcza się możliwość organizacji ceremonii ślubnych z udziałem urzędnika Stanu Cywilnego tylko na plaży w Czołpinie przy tzw. „Czerwonej Szopie” i po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora Parku. Maksymalna liczba osób biorących udział w uroczystości wynosi 50 osób.
14. Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad pociąga za sobą konsekwencje wynikające z przepisów prawa.