Idź do

Większość szlaków na terenie Słowińskiego Parku Narodowego przebiega przez cenne przyrodniczo obszary ochrony ścisłej oraz czynnej, a zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 16 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, w parkach narodowych zabrania się wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony. Zakaz nie dotyczy psów  pasterskich na obszarach objętych ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących w rozumieniu art. 2. pkt. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046). Zgodnie z ustawą pies asystujący – oznacza to odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Część szlaków przebiega jednak przez obszary ochrony krajobrazowej, gdzie psy można wprowadzać. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej mapą pokazującą przebieg szlaków udostępnionych dla turystów z psami.

Dlaczego wprowadzono zakaz spacerów z psem?

Podróżowanie ze zwierzętami domowymi staje się w ostatnich latach coraz częstszą praktyką. W związku z tym, że zwierzęta wraz ze swoimi właścicielami przemieszczają się nie tylko po Polsce, ale po całej Europie i świecie., istnieje realne ryzyko zawleczenia na teren Parku bakterii, wirusów, pasożytów wewnętrznych jak i zewnętrznych. Patogeny te stwarzają następnie zagrożenie dla dziko żyjących w Parku zwierząt, zwłaszcza lisów i wilków, jako że rodzime populacje nie posiadają wrodzonej odporności na przenoszone przez nie choroby.

Nierzadko zdarza się puszczanie wolno zwierząt domowych na terenach Parku.  Pozostawianie psów poza kontrolą właścicieli powoduje zagrożenia nie tylko dla dzikich zwierząt w Parku, ale także dla turystów poruszających się po szlakach. Sama obecność zapachu drapieżnika, jakim de facto jest pies, jest dla wielu stworzeń sytuacją stresową. Zwykła gonitwa za zwierzyną, choć dla psa jest zazwyczaj zabawą, dla dzikich zwierząt może stanowić walkę o życie. Największe zagrożenie istnieje zimą, kiedy to leśne zwierzęta, chcąc zaoszczędzić jak najwięcej zmagazynowanej na jesieni energii, unikają niepotrzebnej aktywności. Nagła i nieoczekiwana ucieczka przed psem może skutkować śmiercią z wyczerpania.
 
Jako właściciele psów, powinniśmy sobie także uświadomić, że w lesie pies może natrafić na silniejszych od siebie. Duże ssaki zamieszkujące w Parku, takie jak dziki lub wilki, gdy są sprowokowane, mogą zaatakować psa uznając go za zagrożenie. Wchodzenie z psem do Parku negatywnie wpływa również na bezpieczeństwo innych turystów, zwłaszcza dzieci. Pamiętajmy o tym, że nie wszyscy mogą się czuć pewnie podczas mijania z bliska naszego ukochanego pupila! Działa to w obie strony - również i pies często nie czuje się komfortowo w tłumie turystów, co może wywołać jego niespodziewane, często agresywne reakcje. Dotyczy to również  kontaktów z innymi psami. W celu zapewnienia komfortu poruszania się po Słowińskim Parku Narodowym,  zarówno jego dzikim mieszkańcom, jak i odwiedzającym go turystom, prosimy o przestrzeganie zakazu wprowadzania psów – nawet na smyczy!