Idź do

Ścieżka przyrodnicza "Gardnieńskie Lęgi". N. Pokorski, B. Sobocka.

5,00 zł

Prezentacja siedlisk występujących na wschodnim brzegu jeziora Gardno oraz związanych z nimi gatunków ptaków. Wyd. SPN,

Przewodnik SPN

cena 10,00 zł

Ilustrowany przewodnik polsko-niemiecki po Słowińskim Parku Narodowym  z mapami. Wyd. Eko-Kapio

Ścieżka przyrodnicza "Klucki Las". T. Chrzanowski, B. Kluczyński

5,00 zł

Zapoznanie zwiedzających z zagadnieniami, takimi jak: zamieranie drzewostanów i wtórna sukcesja roślinności na osuszonym torfowisku przejściowym, malina moroszka - jej biologia, rozmieszczenie i aspekty ekologiczne, holoceńska historia lokalnych zbiorowisk leśnych na przykł. OOŚ "Klukowe Buki", mozaikowy układ siedlisk, charakterystyka gleby i drzewostanu. Wyd. SPN

Ścieżka przyrodnicza "Żarnowska". J. Nowek, R. Zblewski.

5,00 zł

Przedstawienie różnorodności i mozaikowości zbiorowisk roślinnych, omówienie biologii długosza królewskiego i maliny moroszki, a także zapoznanie zwiedzających z procesami sukcesyjnymi na eksploatowanym torfowisku. Wyd. SPN

Ścieżka przyrodnicza "Rowokół". E. Pietkun

5,00 zł

Prezentacja zbiorowisk roślinnych związanych z rzeką Łupawą, borów, różnych gatunków drzew iglastych. Wyd. SPN

Ścieżka Przyrodnicza RĄBKA+kredki. E. Pietkun

6,00 zł

Prezentacja przyrodniczej charakterystyki Obwodu Ochronnego Rąbka, m. in. największego jeziora i największego obszaru wydm w granicach Słowińskiego PN. Wyd. SPN

Ścieżka Przyrodnicza ROWY+kredki. L. Fąfara

6,00 zł

Zapoznanie zwiedzających z zagadnieniami, takimi jak: ochrona siedlisk i gatunków, różnorodność zbiorowisk leśnych. Wyd. SPN

Identyfikacja, wiek i przyczyny holoceńskich ingresji i regresji Bałtyku na polskim wybrzeżu środkowym. K. Rotnicki Publikacja podsumowująca 20-letni okres badań problemu zmian poziomu holoceńskiego Bałtyku i jego wpływu na rozwój wybrzeża barierowo-lagunowego. Wyd. SPN

55,00 zł

Jeziora Gardno Monografia. Z. Mudryk (red.). Monografia naukowa jeziora Gardno w Słowińskim Parku Narodowym

22,00 zł

Omawia: usytuowanie i ogólną charakterystykę, genezę, system cyrkulacji i wymiany wód, hydrochemię, mikroflorę bakteryjną, glony, roślinność, zooplankton, ichtiofaunę, ptaki lęgowe, zagospodarowanie przestrzenne otoczenia i krajobraz kulturowy. Poszczególne rozdziały napisali specjaliści zajmujący się tymi zagadnieniami. Wyd. SPN

Słowiński Park Narodowy. 40 lat ochrony unikatowej przyrody i kultury. W. Florek (red.).

27,00 zł

Publikacja z konferencji jubileuszowej Słowińskiego Parku Narodowego z okazji 40-lecia jego istnienia zawierająca referaty członków Rady Naukowej Parku i pracowników SPN. Najbardziej aktualna pozycja wydawnicza o SPN na temat jego historii, awifauny, szaty roślinnej, ichtiofauny, ochrony przyrody Bałtyku, a także przemian budowy geologicznej i rzeźby obszaru SPN. Wyd. SPN

Warunki zamówienia

Wydawnictwa Słowińskiego Parku Narodowego można nabyć w następujących punktach informacyjno-dydaktycznych Parku: 

- czynnych w okresie 01.05-30.09:

1. w Latarni Morskiej w Czołpinie
2. na parkingu leśnym w Czołpinie 
3. w miejscowości Rąbka

- czynnych w okresie 01.07-31.08:

1. w miejscowości Rowy.

W ciągu całego roku wydawnictwa można nabyć w siedzibie Dyrekcji Parku w Smołdzinie, ul. Bohaterów Warszawy 1A, a także dokonując płatności z góry na konto bankowe Słowińskiego Parku Narodowego.

WAŻNE: Przed dokonaniem wpłaty prosimy o kontakt elektroniczny (sekretariat@slowinskipn.pl) lub telefoniczny (59 8489117, 59 8117204 w. 117).