Idź do

Mieszkańcy gmin na terenie których znajduje się Słowiński Park Narodowy: Główczyce, Łeba, Smołdzino, Ustka, Wicko, na podstawie Zarządzenia Dyrektora SPN za okazaniem dowodu zamieszkania w jednej z ww. gmin nie wnoszą opłat za:

1. Bilet wstępu do Słowińskiego Parku Narodowego
2. Bilet wstępu do następujących obiektów edukacyjnych Słowińskiego Parku Narodowego:

- Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie oraz jego filii w Rowach oraz Rąbce
- Latarnia Morska w Czołpinie
- Wieża widokowa na Rowokole

3. Parkowanie na terenie parkingów: „Czołpino Leśny”, „Jednostka Wojskowa”, „Dołgie Wielkie”.

Mieszkańcy gmin wyżej wymienionych gmin mogą również pozyskiwać płody runa leśnego na obszarze Obwodu Ochronnego "Rowokół" (dokładny obszar jest ukazany na mapce w załączniku poniżej).

Więcej informacji o współpracy Słowińskiego Parku Narodowego z miejscowymi samorządami można znaleźć w dokumencie pt. „ Strategia terytorialna. Partnerstwo. Obszar Funkcjonalny Strefa Przybrzeżna – część zachodnia” zamieszczonym poniżej: