Idź do

Warsztaty

W ofercie edukacyjnej Słowińskiego Parku Narodowego znajdują się warsztaty dla mieszkańców okolic SPN oraz innych osób dorosłych, dla których Słowiński Park Narodowy jest szczególnie bliski. Zajęcia odbywają się w sesji wiosennej i jesiennej, podczas których prezentujemy bieżące zagadnienia dotyczące ochrony przyrody i parków narodowych, aktualnie realizowane w Parku projekty, nową ofertę edukacyjną. Dla chętnych organizujemy zajęcia na ścieżkach przyrodniczych lub obserwacje i nasłuchy gatunków chronionych (np.:„Noc sów”).


Szkolenia

Coraz więcej nadleśnictw zainteresowanych jest organizacją szkoleń w parkach narodowych. Częstym przystankiem na trasie wyjazdu jest Słowiński Park Narodowy. Zapraszamy do współpracy przy organizacji takiego wyjazdu, w którym obowiązkowym punktem programu powinno być Muzeum SPN w Czołpinie oraz zajęcia na wybranej ścieżce przyrodniczej (mapa do pobrania poniżej). Zajęcia terenowe w zależności od potrzeb i zainteresowań prowadzi wykwalifikowana kadra Zespołu Monitoringu bądź Działu Ochrony Ekosystemów Lądowych.

Praktyki studenckie

Na ćwiczenia terenowe zapraszamy również studentów kierunków przyrodniczych różnych uczelni. Warunkiem udostępnienia SPN do zajęć terenowych jest przesłanie na adres Parku wypełnionego wniosku „D” wraz z programem ćwiczeń (wniosek do pobrania poniżej), na podstawie którego dyrektor Parku wyda pisemne zezwolenie na realizację zajęć.